Utvecklande ledarskap, UL

Utvecklande-ledarskap-UL-Ta-ditt-ledarskap-till-nästa-nivå

Ta ditt ledarskap till nästa nivå!

Utvecklande ledarskap är Försvarshögskolans svenska modell av ”Transformational Leadership”. Forskningen visar på att en högre frekvens av Utvecklande ledarskap är gynnsamt både för organisationens resultat så väl som medarbetarnas individuella utveckling.

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att man som ledare:

 • uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik
 • inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet och kreativitet
 • visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt.

I det konventionella ledarskapet så motiverar ledaren sina medarbetare med hjälp av piska och morot samt hänvisar ofta till plikter och skyldigheter medan den utvecklande ledaren fokuserar mer på att få sina medarbetare att känna en inre motivation & drivkraft.

Upplägg & Genomförande

Utbildningen i Utvecklande ledarskap är upplagd på 2+1 dag. De två första dagarna är sammanhängande och den tredje dagen sker 1 månad efter de två första dagarna med syfte till fördjupning och ytterligare reIlektion.

Under utbildningen varvas teori med reIlektion, diskussioner och arbete i mindre grupper.

Antalet deltagare i gruppen är max 12 personer.

Utbildningen i Utvecklande ledarskap (UL) inleds redan ett par veckor innan första utbildningsdagen genom att du själv och sex till tio av dina medarbetare får svara på̊ en webbaserad enkät med frågor om hur du/de idag uppfattar ditt ledarskap.

Efter utbildningen har du:

 • Kunskap om Utvecklande ledarskap och Ledarstilsmodellen.
 • Fått personlig feed-back på ditt ledarskap och ökad förståelse för både dina styrkor såväl som din utvecklingspotential.
 • En konkret personlig utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap.
 • Erfarenhetsutbyte med andra ledare från andra organisationer och företag

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i någon form av ledande befattning, exempelvis som chef, ledare eller projektledare.
 

Download PDF

download pdf

 

Kursledare

Kursledare är Ulrika Lenner & Sofie Englund som båda har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations, grupp och individnivå.

 • Ulrika Lenner
  organisationskonsult, handledare, samtalsterapeut, beroendeterapeut, par och relationsterapeut & samtalscoach.
 • Sofie Englund
  ledarskapskonsult, samtalsterapeut, stressterapeut med KBT –inriktning, par och relationsterapeut & samtalscoach. SoIie är i grunden ekonom och har en mångårig erfarenhet ifrån IT, media och reklam branschen i rollen som säljare, projektledare & kommunikationsstrateg.

Utbildningsinformation

Datum
Tisdag den 21/3 kl. 8.30 – 17.30
Onsdag den 22/3 kl. 8.30 ‐ 17.30
Måndag den 24/4 kl. 8.30 – 17.30

Plats
HumaNova, Skeppsbron 32, Stockholm

Pris
Ordinarie pris 15 900 SEK exkl. moms

Vårt erbjudande
Privatpersoner – 7 950 SEK inkl. moms
Företag/organisation – 7 950 SEK exkl. moms.

Uppge rabattkod Sofie & Ulrika

Anmälan