Mindfulness

Mycket av vår tid går till att grubbla över det förflutna och försöka kontrollera det som komma skall. Risken är att livet – själva nuet – aldrig hinns med. Mindfulness handlar om att leva mer närvarande i nuet och ser saker och ting som de är. Det är en träning i att medvetet kunna styra sin uppmärksamhet till nuet utan att varar dömande eller värderande. Genom att bli mer medveten om våra tankar, känslor och kroppsliga upplevelser, som de uppstår från stund till stund, ger vi oss möjlighet till större frihet och fler valmöjligheter. Vi blir bättre på att göra medvetna val och agerar mindre på autopilot.
 

Mindfulness är den medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något avsiktligen, i nuet, som det är och fritt från bedömning.
Jon Kabat-Zinn

 

Mindfulness – TIDSBOKNING
Varmt välkommen att kontakta mig! 070-605 2440 | info@helhetsfokus.se