Företag

Helhetsfokus hjälper företag att växa och utvecklas genom att bidra till ökad hälsa och välmående hos dess ledare och medarbetare. De tjänster som Helhetsfokus erbjuder är:

 • Ledarskapscoaching

  Ledarskapscoaching ger dig som ledare möjlighet att utveckla din förmåga att ”leda dig själv” genom ökad medvetenhet kring värderingar, behov och vilja. En ökad förmåga att ”leda sig själv” ger bättre förutsättningar för att leda andra.

  METOD

  Tillsammans med en coach arbetar du igenom följande steg.

  Nuläge?
  Vem är jag som ledare idag? Vad utmärker mitt ledarskap? Styrkor och utmaningar?
  Önskat läge
  Vem vill jag vara som chef? Vad vill jag ska utmärka mitt ledarskap?
  Hinder
  Vad hindrar mig från att vara den chef jag vill vara?
  Resurser
  Vilka resurser/kvaliteter behöver jag stärka upp för att komma förbi de identifierade hindren?
  Handlingsplan
  Vad gör jag, när och hur?

   

 • Stresshantering

  SYFTET

  Stresshantering i arbetslivet handlar om att skapa en miljö som inbjuder och stimulerar till utveckling av både verksamheten som helhet och medarbetarna som individer.

  METODEN

  Första steget är att få en gemensam utgångspunkt som sedan ligger till grund för utvecklingsarbetet. Med hjälp av Passprofilen som är ett analysinstrument som kartlägger den psykosociala miljön utifrån områdena privat, arbete, självkänsla och stressymptom så får ni en tydlig bild av läget idag i verksamheten.

  RESULTATET

  Med hjälp av Passprofilen synliggörs styrkor och förbättringsområden hos individen, gruppen och organisationen. Det blir lättare att genomföra rätt åtgärder. Återkopplingen och insikten om styrkor och förbättringsområden ligger sedan som grund i det fortsatta utvecklingsarbetet. En uppföljning av passprofilen genomförs vanligtvis efter 6-12 månader för att följa upp och utvärdera effekterna av insatta åtgärder.

  WORKSHOPS OCH FÖRELÄSNINGAR

  Helhetsfokus skräddarsyr workshops och föreläsningar för ditt företag kring stress och stresshantering. Välkommen att höra av dig för mer detaljerad information kring exempel på upplägg, tidsbokning och offertförfrågan.

   

 • Konflikthantering

  coming soon

   

 • Kommunikationsträning

  coming soon

   

 

Företag
Varmt välkommen att kontakta mig! 070-605 2440 | info@helhetsfokus.se