Parterapi i Stockholm

I alla relationer, hur underbara de än är i början, kommer vi förr eller senare till en period, där konflikter och relationsproblem uppstår. Det vi tidigare tyckte var charmigt och attraktivt hos vår partner är något vi nu upplever som irriterande och störande. Tankar om att det är vår partner det är fel på och att de är han/hon som behöver förändras är inte helt ovanliga i denna fas. En fas där vi upplever att vi tappar kontakt med vår partner och inte når fram med vårt budskap. För att inte fastna i denna fas behöver vi utveckla en medveten kärleksrelation. En relation där båda parter tar ansvar för och förmedla sina behov och önskningar. En medveten kärleksrelation där båda parters behov och önskningar värderas lika högt.

 

SYFTET

Par- och relationsterapi bidrar genom fördjupad kontakt till ökad medvetenhet och förståelse för både våra egna och vår partners behov och önskemål. Parterna får möjlighet att både lära känna sig själva och varandra på ett djupare plan.

METOD

Empatisk kommunikation är en kommunikationsform som hjälper oss att uttrycka oss och lyssna på ett sätt som bidra till medkänsla och kontakt. Genom att uttrycka egna känslor och behov och bekräfta att man förstått sin partners, ökar chanserna att hitta lösningar som möter bådas behov. Fyra grundläggande komponenter i empatisk kommunikation är; vad vi observerar, vad vi känner, vad vi behöver och vad i önskar.

 

Perterapi i Stockholm – TIDSBOKNING
Varmt välkommen att kontakta mig! 070-605 2440 | info@helhetsfokus.se