Självkänsla

Självkänsla handlar om hur vi värderar oss själva. Det är alltså våra egna subjektiva åsikter och föreställningar om oss själva. En god självkänsla har personer som tänker; jag är duglig, jag är värdefull, jag är värd att älskas och jag är kompetent. Personer med låg självkänsla tänker däremot det omvända; jag duger inte, jag är värdelös, jag är inte värd att älskas och jag är inkompetent. En god självkänsla ger en inre tillit, tilltro och kraft att klara av vad vi än möter i livet.

 

Kompensera låg självkänsla

Två vanliga strategier för att kompensera låg självkänsla är:

  1. Stärka egenvärdet genom prestation – prestationsbaserad självkänsla
    Denna strategi bygger på att stärka egenvärdet genom att vara duktig och framgångsrik. De som använder sig av denna strategi försöker att prestera bättre än andra och undvika misslyckanden. De är ofta starkt självkritiska och har krav på sig själv att vara perfekta.
  2. Stärka egenvärdet genom självuppoffring – relationsbaserad självkänsla
    Denna strategi bygger på att vara till lags och undertrycka egna behov till förmån för andras. De som använder sig av denna strategi försöker att skydda sig från att bli avvisade och kritiserade genom att vara anpassliga, undvika konflikter och vara uppmärksamma på andras behov.

 

Coaching i Stockholm – TIDSBOKNING | Varmt välkommen att kontakta mig! 070-605 2440 info@helhetsfokus.se