Utvecklande ledarskap, UL

Ta ditt ledarskap till nästa nivå!
Utvecklande ledarskap är Försvarshögskolans svenska modell av ”Transformational Leadership”. Forskningen visar på att en högre frekvens av Utvecklande ledarskap är gynnsamt både för organisationens resultat så väl som medarbetarnas individuella utveckling.

Read More


ACT / Att hantera stress och främja hälsa

Lev livet fullt ut!
Kursen "ACT - att hantera stress och främja hälsa” ger dig som deltagare förhållningssätt och verktyg att hantera vardagens ofrånkomliga stress. Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and Commitment Therapy”.

Read More