Test

Vem är jag? Vad vill jag? Vad är mitt nästa steg, i livet och på jobbet? Vad längtar jag efter? Varför når jag inte mina mål? Varför njuter jag inte av framgångarna? Detta är några exempel på frågor som coaching kan ge svar på. Coaching ger dig möjlighet att identifiera och utforska dina drömmar, mål och behov i livet, både privat och professionellt, och bli medveten om din fulla potential.

METODEN

Tillsammans med en coach arbetar du igenom följande steg.

 1. Nuläge
  Hur ser din nuvarande situation ut, privat och professionellt?
 2. Önskat läge
  Vad är det du längtar efter? Vilka är dina mål?
 3. Motivation
  Varför är det här så viktigt för dig?
 4. Hinder
  Vad hindrar dig från att uppnå det du vill?
 5. Resurser
  Vilka resurser/kvaliteter behöver du för att komma över de identifierade hindren?
 6. Handlingsplan
  Vad gör du, när och hur?

Ledarskapscoaching

Ledarskapscoaching ger dig som ledare möjlighet att utveckla din förmåga att ”leda dig själv” genom ökad medvetenhet kring värderingar, behov och vilja. En ökad förmåga att ”leda sig själv” ger bättre förutsättningar för att leda andra.

METOD

Tillsammans med en coach arbetar du igenom följande steg.

 1. Nuläge?
  Vem är jag som ledare idag? Vad utmärker mitt ledarskap? Styrkor och utmaningar?
 2. Önskat läge
  Vem vill jag vara som chef? Vad vill jag ska utmärka mitt ledarskap?
 3. Hinder
  Vad hindrar mig från att vara den chef jag vill vara?
 4. Resurser
  Vilka resurser/kvaliteter behöver jag stärka upp för att komma förbi de identifierade hindren?

————————————————————————————

LÄS MER

f

————————————————————————————

Sofie Englund, grundare av Helhetsfokus har ett förflutet som elitidrottare.
En 15-årig lång simhoppskarriär resulterade i 16 SM guld.

Sofie Englund Helhetsfokus

läs mer

© Copyright Helhetsfokus. All rights reserved.

All content on this web site, such as text, logos and images is the property of Helhetsfokus or its content suppliers and protected by Swedish and international copyright laws. The selection, arrangement, and presentation of all materials on this web site (including information in the public domain), and the overall design of this web site is the exclusive property of Helhetsfokus and protected by Swedish and international copyright laws. All software on this site is the property of Helhetsfokus or its software suppliers and protected by Swedish and international copyright laws.