1 result for tag: ACT


ACT / Att hantera stress och främja hälsa

Lev livet fullt ut!
Kursen "ACT - att hantera stress och främja hälsa” ger dig som deltagare förhållningssätt och verktyg att hantera vardagens ofrånkomliga stress. Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and Commitment Therapy”.