Vad är stress?

Stress är ett tillstånd av ökad psykologisk och fysiologisk handlingsberedskap. När vi upplever en fara alternativt en obalans mellan krav och resurser så reagerar kroppen med att förberedda sig på kamp eller flykt. Stress är alltså en överlevnadsinstinkt och är oumbärlig i situationer där vi måste prestera intensivt under en kort period. Långvarig stress kan däremot leda till “slitage” i kroppens olika system, med ohälsa som följd.

STRESSYMPTOM

Hjärtklappning, mag- och tarmbesvär, muskelspänningar, svettningar, darrningar och andnöd är vanliga fysiska tecken på stress. Känslomässiga tecken kan vara irritation, aggressivitet, nedstämdhet, oro/ångest och panikångest. Minnesproblem och koncentrationsvårigheter kan vara kognitiva stressymtom. Man kan också få svårt att somna, orolig sömn, samt många och tidiga uppvaknanden. Alla dessa symtom signalerar att det är dags att varva ner och vila sig. Risken kan annars vara att man drabbas av allvarlig stressrelaterad ohälsa.

 

Stresshantering i Stockholm – TIDSBOKNING | Varmt välkommen att kontakta mig! 070-605 2440 info@helhetsfokus.se