Jobbcoaching i Stockholm

Helhetsfokus AB är av Arbetsförmedlingen utvald som leverantör till deras satsning på jobbcoacher. Kontakta oss eller din Arbetsförmedling för mer information.

 

Tjänstedeklaration

1. Varumärket/företagsnamn

Helhetsfokus AB

2. Avtalat tjänsteutbud

Helhetsfokus AB är ett företag som arbetar för ökad hälsa och välmående hos individer och företag. Helhetsfokus se på människ an som en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De tjänster som Helhetsfokus erbjuder har som syfte att stärka och utveckla denna helhet. Helhetsfokus erbjuder jobb och livscoachning, samtalsterapi, stresshantering, föreläsningar och kurser.  Den modell som Helhetsfokus arbetar utefter när det gäller jobbcoachning bygger på följande steg;

 • Läs mer

  Steg 1. Nulägesanalys

  För att den arbetssökande och jobbcoachen ska få ett bra och gemensamt utgångsläge genomförs först en nulägesanalys som innefattar;
  > Hur den arbetssökandes nuvarande livssituation ser ut. Var hon/han befinner sig i livet.
  > Kartlägganing av självbild, kvaliteter, styrkor och ev.svagheter.
  > Kartläggning av yrkesbakgrund/erfarenheter/utbildningar och kompetenser.
  > Identifiering av vad den arbetssökande har upplevt vara intressant och känts meningsfullt att arbeta genom åren samt vilka kompetenser och förmågor som har utvecklats. Arbetssätt: Samtal och praktiska övningar som inkluderar många av våra sinnen.

  Steg 2. Önskat läge

  Den arbetssökande och jobbcoachen utforskar den längtan/drömmar/visioner/mål som den arbetssökande har. Fokus i den här fasen ligger på den arbetssökandes vilja. Vad vill han/hon innerst inne vill och vad är möjligt utifrån förutsättningarna. Bakomliggande drivkrafter identifieras och konkret målbildsbeskrivning arbetas fram.
  Arbetssätt: Samtal, rita/måla samt visualiseringsövningar

  Steg 3. Hinder/Utmaningar

  Utifrån målbilden identifieras eventuella hinder, reella och mentala föreställningar.
  Mentala föreställningarna bearbetas genom kognitiva verktyg och reella hinder/utmaningar via en konkret handlinsplan, Vad, När och Hur.

  Steg 4. Kartläggning och bearbetning av marknaden

  Marknaden ”screenas” och kontakter initieras med aktuella företag (både spontant och genom att svara på annonser). Den arbetssökande får hjälp med att utforma alt. förbättra sin CV och får stöd i att förbereda sig för en anställningsintervju bl. a. i form av rollspel.

3. Yrkesinriktning

Helhetsfokus riktar sig inte mot någon speciell yrkeskategori utan utgår ifrån den arbetssökandes kompetens‐ och kravprofil.

4. Geografiskt område

Helhetsfokus tjänster erbjuds i Stockholm.

5. Utbildning/erfarenhet

Jobbcoachen på Helhetsfokus är förutom diplomerad coach också auktoriserad samtalsterapeut och diplomerad stressterapeut. Jobbcoachen har erfarenhet ifrån reklam‐, media‐, IT‐, friskvård‐ och restaurangbranschen samt idrottsverksamhet på elitnivå. Helhetsfokus har arbetat med coachning i 2 år. Coachmetodiken bygger på psykosyntes och KBT.

6. Referenser

Helhetsfokus har arbetat med jobbcoachning för privatpersoner i 2 år. Referenser kan erhållas vid förfrågan.

7. Fakta

Antal anställda jobbcoacher: 1
Adress: Odengatan 21, 114 24 Stockholm
Mejladress: info@helhetsfokus.se
Hemsida: www.helhetsfokus.se

8. Allmän beskrivning

För ytterligare information var vänlig besök www.helhetsfokus.se

 

Jobbcoaching i Stockholm – TIDSBOKNING | Varmt välkommen att kontakta mig! 070-605 2440 info@helhetsfokus.se